Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Współpraca z uczelniami
  Koncepcja pracy
  Rada Rodziców
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Galeria
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Gimbus
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Od 1945 roku

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Sprawozdanie ze sprzątania świata
Aktualności
W czwartek 25 września wyruszyliśmy na sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi. Posprzątaliśmy ulice Spacerową, Łąkową, Truskawkową oraz Partyzantów. Była z nami Pani Łucja Mirowska, nauczycielka języka niemieckiego. W szesnaście osób zebraliśmy około cztery worki ze śmieciami, z czego najwięcej zebrał Adam Matkowski. Najbardziej zaśmieconą ulicą była ulica Spacerowa. W chaszczach przy tej ulicy znaleźliśmy mnóstwo butelek i innych plastikowych rzeczy. Zebraliśmy tam około półtora worka śmieci. Najmniej zaśmieconą ulicą okazała się ulica Truskawkowa. Zebraliśmy na niej zaledwie pół worka śmieci, ponieważ wszystko było tam pięknie wysprzątane.
Marcelina Kozłowska kl.6b

Sprawozdanie z zawodów piłkarskich w Zespole Szkół w Lutyni
Aktualności
W dniu 12-09-2014 ( piątek ) o godz. 10.00 na boisku Orlik w Lutyni został rozegrany turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska, była to już V edycja
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, w kategorii chłopców rocznik 2001-2002 zwyciężyła drużyna z Lutyni, natomiast w kategorii chłopcy rocznik 2003-2004 turniej wygrała drużyna z Wilkszyna
Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek eliminacyjnych prowadzących do finałów ogólnopolskich, które odbędą się w Warszawie
Podczas zawodów zostali wyłonieni i nagrodzeni piłkarze, którzy strzelili najwięcej bramek, najładniejsze bramki, oraz bramkarze którzy popisali się rewelacyjną obroną
Podczas turnieju panowała wspaniała atmosfera, wszystkie dzieci były ogromnie zadowolone
Dziękujemy serdecznie wszystkim drużynom za udział w turnieju i życzymy samych sukcesówSprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata” w roku szkolnym 2014/2015
Aktualności
Młodzi uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutyni (klasa 1a) po raz kolejny uczestniczyli w akcji pod hasłem „Wielkie Sprzątanie Świata”, która odbyła się 25 września (czwartek). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej planety najmłodsi uczestnicy chcieli o nią zadbać.

Akcja dla klasy 1a rozpoczęła się o godzinie 11.30. Wyznaczono trasy sprzątania. Klasie 1a przypadł park wokół szkoły. Każdy uczestnik otrzymał parę rękawiczek i worek foliowy. Zadaniem uczniów było zbieranie różnych rodzajów odpadów: szkła, plastiku, makulatury, puszek aluminiowych etc. Grupa zebrała wszystkie rodzaje odpadów, natomiast szkło zostało zebrane dla bezpieczeństwa przez nauczyciela.

Rezultatem przedsięwzięcia było zebranie worka śmieci. Akcja zakończyła się o godzinie 12.30. W nagrodę za ciężką i wyczerpującą pracę na uczniów czekała pochwała ze strony wychowawcy klasy i naklejki.
Akcja „Sprzątanie Świata” uczy odpowiedzialności za otaczający nas świat, pobudza do działania w ramach ekologii, tworzy zdrową rywalizację w słusznej sprawie i jest pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

WAŻNA INFORMACJA
W czwartek tj. 25.09.2014r o godz. 19:00 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne informacyjne dla rodziców uczniów naszej szkoły.


Dyrekcja szkoły

Porozumienie w sprawie budowy szkoły
Aktualności
Wójt Gminy Miękinia informuje, że w dniu 22.09.2014r zawarto wstępne porozumienie w sprawie budowy kompleksu szkolnego w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zespół Szkół w Lutyni na XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki
Aktualności
W dniu 19.09.2014 r uczniowie kl. 1 gimnazjum oraz klas szóstych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej, której celem było rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi – biologią i chemią. Uczniowie ZS w Lutyni, jak co roku ,brali udział w pokazie ciekawych doświadczeń chemicznych „Odlotowa chemia” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz w zajęciach w Ogrodzie Botanicznym. W Sali Audytoryjnej Wydziału Chemii zorganizowano pokaz spektakularnych eksperymentów, którym towarzyszyły efekty energetyczne w postaci światła, dźwięku, ciepła. Pokaz prowadził dr. A. Vogt z pomocą asystentów – studentów chemii. Uczniowie dowiedzieli się o fluorescencji i fosforescencji oraz ich praktycznym zastosowaniom, o indykatorach, białym i czerwonym fosforze oraz ich właściwościach, o zastosowaniu ciekłego azotu, magnetycznych cieczach, polimerach, wybuchach wulkanów, chemicznym sposobie rozpalania ogniska (bez zapałek) i wielu innych ciekawych reakcjach chemicznych. Wykład zakończyły fajerwerki i reakcje z dużym efektem akustycznym, co wywołało aplauzy i zachwyt uczestników. Nie przeszkadzały nam nawet opary kłębiących się dymów, które na koniec wypełniły salę. Wyjazdy na Festiwal Nauki stały się tradycją w naszej szkole. Jest to doskonała forma pokazania uczniom wyższych uczelni Wrocławia, ich zaplecza, bazy dydaktycznej oraz przede wszystkim to kontakt z nauką, która w podana w atrakcyjnej formie nie jest taka straszna, a wręcz ciekawa i rozwijająca chęć poznawczą dzieci i młodzieży.
Dorota Palczyńska
Harmonogram zebrań z rodzicami
Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
Aktualności
Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły uczestniczyli we mszy świętej.
Następnie wszyscy spotkali się w hali sportowej, gdzie po krótkim programie artystycznym, pani dyrektor przemówieniem zainaugurowała rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014-15. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością wójt gminy Miękinia pan Jan Marian Grzegorczyn, który życzył całej społeczności szkolnej wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w nauce i osiągnięć w realizacji swoich zainteresowań.OBIADY W SZKOLE
Aktualności
Od 8 września 2014r. jest możliwość wykupienia obiadów w szkole. Koszt jednego posiłku wynosi 4 zł. Wszystkich chętnych zapraszamy do pedagoga szkolnego Agaty Czarneckiej, która udzieli szczegółowych informacji w tym sprawie.

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII I ETYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Aktualności
Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenia w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pozostałe zasady nie uległy zmianie, jednakże z uwagi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zasadne jest ich przypomnienie.

1. Status przedmiotów religia i etyka

Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów, według zasad określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywać zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - wspomnianego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Na możliwość wyboru przez ucznia obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

2. Organizacja zajęć

Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.

Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W celu ułatwienia organizacji nauczania etyki w szkole zaleca się, aby w przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę stosować rozwiązania organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku treści nauczania etyki powinny być podzielone na moduły nadające się do realizowania w dowolnej kolejności. Pozwoli to skonstruować ofertę nauczania etyki w każdej szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów wybierających etykę jest niewielka. W przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę zaleca się, aby szkoła realizowała zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

Jak już wspomniano, od 1 września 2014 r. przestaje obowiązywać dotychczasowe ograniczenie co najmniej trzech uczniów, dla których organ prowadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt katechetyczny. Oznacza to, że zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia. W takim przypadku wskazane jest, aby zajęcia z etyki odbywały się w szkole, w której uczeń ten spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

3. Oceny z religii i etyki

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Z tego względu w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ……………….), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

4. Treści nauczania

Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). Przepisy tego rozporządzenia stanowią bazę do opracowania przez nauczycieli programów nauczania etyki.

Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752).

Zgodnie z art. 22a ust.2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.

Nauczyciel etyki może również skorzystać z programu udostępnionego na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl. W 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało działania wspomagające nauczycieli etyki. W tym celu Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa, ogłosił w sierpniu 2010 r. konkurs na opracowanie programu nauczania etyki dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Nagrodzony w konkursie program autorstwa Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego pn. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV etapie edukacyjnym jest dostępny na podanej wyżej stronie internetowej.

5. Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). Stosownie do przepisów przywołanego rozporządzenia, stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

1) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Z uwagi na powyższe, w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również – na podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor szkoły oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.

Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

1Dz.U. z 2014 r., poz. 478


OŚWIATCZENIE

UWAGA RODZICE klas I SP w Lutyni!
Aktualności
Informujemy, że nastąpiły zmiany na listach uczniów klas I szkoły podstawowej ze względu na konieczność utworzenia trzeciego oddziału w roku szkolnym 2014/2015.

Ze względu na powyższe następują zmiany w harmonogramie rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015:
Klasa 1a – p. Antosiewicz, p. Więznowska, s. 7
Klasa 1b – p. Toma, p. Czarnecka, s. 6
Klasa 1c – p. Chmielowska, s. 2
UWAGA! Ramowy harmonogram inauguracji nowego roku szkolnego zaplanowany od godz. 8:50 do godz. 11:00
pozostaje bez zmian

Szczegółowe informacje dotyczące przynależności Państwa dzieci do poszczególnych oddziałów (uaktualnione listy uczniów) znajdują się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły podstawowej.

Strona 1 z 68 1 2 3 4 > >>
 
Hosting zapewnia firma SEBIT